Αναιμία κύησης

Η αναιμία είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε την χαμηλή τιμή αιμοσφαιρίνης (Hb).

Κλείστε το Ραντεβού σας και επισκεφθείτε το ιατρείο του κου Αναγνώστου ή πραγματοποιήστε μια OnLine συνάντηση.

Συμπληρώστε το ειδικό ερωτηματολόγιο και αποστειλετε το στον ιατρό πριν από την συνάντηση σας.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας οι φυσιολογικές τιμές για τις γυναίκες είναι Hb 12,5g και Hb 13,5g για τους άνδρες, με την τιμή αιματοκρίτη (Hct) στο 37,5% για τις γυναίκες και στο 40,5% για τους άνδρες.

Αναιμία παρατηρείται και σε ορισμένες εγκύους. Στη διάρκεια της κύησης ο όγκος του πλάσματος στο αίμα αυξάνεται με αποτέλεσμα να παρατηρείται αιμοαραίωση. Το γεγονός αυτό ευθύνεται για την πτώση της τιμής του αιματοκρίτη και της αιμοσφαιρίνης. Σε κάποιες περιπτώσεις η κατάσταση αυτή θα οδηγήσει σε αναιμία, η οποία όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί προληπτικά.

Αύξηση του όγκου του πλάσματος

Η αύξηση του όγκου του πλάσματος ξεκινά στο πρώτο τρίμηνο της κύησης και γίνεται εμφανής στο δεύτερο τρίμηνο. Στην περίπτωση της πολύδυμης κύησης καθώς και σε γυναίκες με έμβρυα μεγάλου βάρους παρατηρείται μεγαλύτερη αύξηση. Τρεις εβδομάδες μετά τον τοκετό επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα.
Η αύξηση του όγκου του αίματος μπορεί να φτάσει το 45-50% και οφείλεται σε μια σειρά μηχανισμών μεταξύ των οποίων είναι η αύξηση των οιστρογόνων από τον πλακούντα. Η προγεστερόνη λειτουργώντας με παρόμοιους μηχανισμούς αυξάνει επίσης τα επίπεδά του.

Συμπτώματα

Η συχνότερη αναιμία κύησης είναι η σιδηροπενική. Οφείλεται είτε σε μη επαρκή λήψη σιδήρου λόγω κακής διατροφής, είτε σε μειωμένη απορρόφηση του, είτε σε χρόνια απώλεια αίματος.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν:
• Αίσθημα κόπωσης
• Αδυναμία
• Ωχρότητα δέρματος
• Δυσκολία αναπνοής

Τα συμπτώματα παρουσιάζονται σταδιακά και αντίστοιχα διαφοροποιούνται τα εργαστηριακά ευρήματα. Όταν η σοβαρή σιδηροπενική αναιμία δεν αναγνωριστεί άμεσα για να δοθεί η κατάλληλη θεραπεία, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος εμφάνισης προεκλαψίας, λιποβαρών ή/και θνησιγενών εμβρύων.

Διαγνωστικά της σιδηροπενικής αναιμίας κύησης

Στο αίμα της ασθενούς ανευρίσκονται υπόχρωμα, μικροκυτταρικά ερυθρά. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται μέσω των τιμών των ερυθροκυτταρικών δεικτών και πιο συγκεκριμένα:Στο αίμα της ασθενούς ανευρίσκονται υπόχρωμα, μικροκυτταρικά ερυθρά. Η διάγνωση επιβεβαιώνεται μέσω των τιμών των ερυθροκυτταρικών δεικτών και πιο συγκεκριμένα:

  • Htc < 33% (αιματοκρίτης)
  • MCV < 79 ή σίδηρος ορού < 60
  • Φεριττίνη σε οριακά επίπεδα ή πολύ χαμηλή
  • TIBC πολύ υψηλή (σιδηροδεσμευτική ικανότητα

Αντιμετώπιση

Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την σιδηροπενική αναιμία κύησης, συστήνεται η λήψη σιδήρου από την 12η περίπου εβδομάδα και μέχρι το πέρας της, ενώ η έγκυος ενθαρρύνεται να ακολουθήσει μια ισορροπημένη διατροφή. Ανάλογα με την περίπτωση, αν δηλαδή πρόκειται για προληπτική θεραπεία ή όχι, καθορίζεται και η δοσολογία.

Μετά την χορήγηση σιδήρου θα παρουσιαστεί βελτίωση περίπου 7-10 ημέρες από την έναρξη της θεραπείας, με αύξηση των δικτυοερυθροκυττάρων και της τιμής της αιμοσφιαρίνης κατά 0,7-1 gr/dl την εβδομάδα.

Σε κάθε περίπτωση η αναιμία κύησης αποτελεί παθολογική κατάσταση που πρέπει να παρακολουθείται από την ίδια την έγκυο πάντοτε σε συνεργασία με τον γυναικολόγο και τον αιματολόγο της.